Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Εἰσαγωγή


Εἰσαγωγή

ΜΑΞΙΜΟΛΟΓΙΑ εἶναι ἕνας  Ἰστότοπος ἀφιερωμένος στόν Ἅγιο Μάξιμο τόν  Γραικό. Περιλαμβάνει κείμενα τοῦ Ἁγίου καί κείμενα γιά τόν Ἅγιο, ὑμνογραφικά τοῦ Ἁγίου καί ὑμνογραφικά γιά τόν Ἅγιο, εἰκόνες του καί ὁτιδήποτε ἄλλο ἔχει σχέση μέ τό σεπτό του πρόσωπο.
Σκοπός τῆς προσπαθείας εἶναι ἡ συγκέντρωσις  σέ ἕνα Ἰστότοπο τοῦ ὑλικοῦ πού ἀφορᾶ τόν Ἅγιο.
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά ἀναρτήσει κάτι σχετικό, δέν ἔχει παρά νά μᾶς τό διαθέσει. Ἡ ὁμάδα ἐργασίας τοῦ Κέντρου Ἁγιολογικῶν Μελετῶν Ὅσιος Συμεών ὁ Μεταφραστής θά τό μελετήσει, θά ἐπέμβει ἄν χρειασθεῖ καί θά τό ἀναρτήσει.
Τά κείμενα κατά προτίμησιν νά εἶναι σέ πολυτονικό σύστημα.
Ἡ ἀναδημοσίευσις κειμένων ἐπιτρέπεται, μέ ἁπλή επισήμανση τῆς προελεύσεως.
Καθηγητής Αντώνιος Μάρκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου