Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Ὁ ἅγ. Μάξιμος ὁ Γραικός, ὡς φορέας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως... π. Γ. Καψάνη


Ο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός, ως φορέας της Ορθοδόξου Παραδόσεως και η εποχή μας (απόσπασμα)


Καθηγουμένου Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη

Ο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός είναι μια φωτεινή μορφή του 16ου αιώνος, της οποίας η παρουσία στην Ιταλία, στο Άγιο Όρος, στον υπόδουλο Ελλαδικό χώρο και στην Ρωσία, έγινε το αντικείμενο μελέτης από Έλληνες και Ευρωπαίους ιστορικούς.

Με την ιδιότητα του Αγιορείτου μοναχού ο Άγιος Μάξιμος, ανέπτυξε καθ΄υπακοήν και με άγιο ζήλο την αξιοθαύμαστη ιεραποστολική του δραστηριότητα.

Εξέχοντες μελετηταί της προσωπικότητας  και του έργου  του έχουν εκτιμήσει δεόντως την πολύπλευρη κοινωνική του προσφορά, την συγγραφική και θεολογική του παραγωγή και την σημασία τους για την μετέπειτα εξέλιξη της κοινωνικής και εκκλησιαστικής ζωής στην Ρωσία. Γι΄αυτό με θαυμασμό και ικανοποίηση του απονέμουν τον «τιμητικό» τίτλο του γμήσιου εκπροσώπου του Δυτικού Ουμανισμού.

Στο σημείο αυτό όμως αδικούν τον ιερό άνδρα. Μάλλον καλοπροαίρετα, ίσως ενίοτε ηθελημένα, τον ερμήνευσαν χωρίς να λάβουν σοβαρά υπ΄όψιν το πλαίσιο της Αγιορειτικής και γενικώς Ορθοδόξου Παραδόσεως, στην οποία ήταν οργανικά ενσωματωμένος ο Άγιος Μάξιμος.

Όσοι, αντίθετα, τον εμελέτησαν κάτω από τις προυποθέσεις αυτής της παραδόσεως, την οποία αφομοίωσε, εσυνέχισε και επλούτισε, βεβαιώνουν ότι ουδέποτε ο Άγιος Μάξιμος υπήρξε Ουμανιστής ή εξήλθε των περιβόλων της Ορθοδόξου Εκκλησίας…

Δεν θα ήταν άστοχο να υποστηριχθεί, ότι η εποχή μας παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την εποχή του Αγίου Μαξίμου, όσον αφορά τις ισορροπίες των φιλοσοφικών και θεολογικών ρευμάτων. Η καθ΄ημάς Ανατολή υφίσταται την καταλυτική επίδραση του Ευρωπαϊκου Ουμανισμού. Είναι τραγικό λάθος να αγνοήται ή να συνεχίση να παρερμηνεύεται το ιδιαίτερο επίκαιρο μήνυμα του Αγίου Μαξίμου του Γραικού.

Η σύγχρονη Ελληνική διανόησις οφείλει να δώση πολλή προσοχή στο μήνυμα αύτό: Ότι ο Δυτικός (παλαιός και σύγχρονος ουμανισμός) κάτω από το ανθρωπιστικό του προσωπείο κρύβει ένα απάνθρωπο πρόσωπο, το οποίο δεν μας σώζει.

Μόνο ο Ευαγγελικός, ο γνήσιος Ορθόδοξος θεανθρωποκεντρικός ανθρωπισμός, όπως τον εδιδάχθηκε ο Άγιος Μάξιμος στο Άγιο Όρος και τον εδίδαξε  στο δούλο Γένος μας και στην Ρωσία, είναι η αληθινή ελπίδα για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου